NOACK ČR,spol.s r.o.

IČO: 45276315
DIČ: CZ45276315

Naše společnost je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem F00020730.

Společnost NOACK ČR, spol. s r. o. je zapsána u MOS v Praze, odd C, vložka 9575

e-mail: office.cz@noackgroup.com, krmiva@noackgroup.com, diagnostika@noackgroup.com

adresa pro příjem daňových dokladů společně s přílohami ve formátu pdf: fakturace@noackgroup.com

 Praha

Pacajevova 934/32
149 00 Praha

tel: 267 913 675
fax: 272 910 092


Brno

Vídeňská 51/122
619 00 Brno ‎

tel: 533 439 721
fax: 533 439 720

Krmiva

krmiva@noackgroup.com

Ing. Radovan Balvín

vedoucí oddělení krmiv

odborný prodejce
tel: 602 391 387
rbalvin@noackgroup.com

Aleš Svatý

odborný prodejce
tel: 734 590 914
asvaty@noackgroup.com

Oblast prodeje: severní, východní Čechy

Ing. Barbora Farková

odborný prodejce
tel: 704 397 297
bfarkova@noackgroup.com

Oblast prodeje: západní, jižní, střední Čechy

Ing. Michal Pelikán

externí odborný prodejce
tel: 774 449 493
michal.pelikan@gmail.com

Oblast prodeje: Morava

Diagnostika

diagnostika@noackgroup.com

Mgr. Martin Polách

vedoucí oddělení diagnostik

odborný prodejce
tel: 725 543 021
mpolach@noackgroup.com

RNDr. Václav Švamberkodborný prodejce
tel: 774 830 411
vsvamberk@noackgroup.com

Administrativa

office.cz@noackgroup.com 

                                                                                                                                                            fakturace@noackgroup.com

Ondřej Schejbal

ředitel, CFO

jednatel
tel: 602 253 789
oschejbal@noackgroup.com

Alena Kocábková

objednávky, logistika - krmiva
tel: 267 913 675, 724 202 663
akocabkova@noackgroup.com

Bc. Hana Kukusíková

objednávky, logistika - krmiva
tel: 533 439 721, 605 780 316
hkukusikova@noackgroup.com

Mgr. Hana Kořínková

objednávky, logistika - diagnostika
tel: 533 439 721, 725 471 538
hkorinkova@noackgroup.com