NOACK ČR,spol.s r.o.

IČO: 45276315
DIČ: CZ45276315

Naše společnost je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem F00020730.

Společnost NOACK ČR, spol. s r. o. je zapsána u MOS v Praze, odd C, vložka 9575

 


Praha

Pacajevova 934/32
149 00 Praha

tel: 267 913 675
fax: 272 910 092

Brno

Vídeňská 51/122
619 00 Brno ‎

tel: 533 439 721
fax: 533 439 720

Krmiva

krmiva@noack.cz

Ing. Radovan Balvín

vedoucí oddělení krmiv

odborný prodejce
tel: 602 391 387
rbalvin@noack.cz

Ing. Arne Huvar, MBAprojektový manažer, přežvýkavci
tel: 725 397 595
ahuvar@noack.cz

Aleš Svatýodborný prodejce
tel: 734 590 914
asvaty@noack.cz

Eva Šandováodborný prodejce
tel: 725 803 334
esandova@noack.cz

Ing. Adéla Makovičková


odborný prodejce
tel: 601 322 244
amakovickova@noack.cz

Diagnostika

diagnostika@noack.cz

Mgr. Martin Polách

vedoucí oddělení diagnostik

odborný prodejce
tel: 725 543 021
mpolach@noack.cz

RNDr. Václav Švamberkodborný prodejce
tel: 774 830 411
vsvamberk@noack.cz

Administrativa

noack@noack.cz

Ondřej Schejbal

ředitel, CFO

prokura
tel: 602 253 789
oschejbal@noack.cz

Alena Kocábková

objednávky, logistika - krmiva
tel: 267 913 675, 724 202 663
akocabkova@noack.cz

Bc. Hana Kukusíková

objednávky, logistika - krmiva
tel: 533 439 721, 725 471 538
hkukusikova@noack.cz

Mgr. Hana Kořínková

objednávky, logistika - diagnostika
tel: 533 439 721, 725 471 538
hkorinkova@noack.cz

Adresa pro příjem daňových dokladů společně s přílohami ve formátu pdf

fakturace@noack.cz