NOACK ČR,spol.s r.o.

IČO: 45276315
DIČ: CZ45276315

Naše společnost je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem F00020730.

Společnost NOACK ČR, spol. s r. o. je zapsána u MOS v Praze, odd C, vložka 9575

e-mail: office.cz@noackgroup.com, krmiva@noackgroup.com, diagnostika@noackgroup.com

adresa pro příjem daňových dokladů společně s přílohami ve formátu pdf: fakturace@noackgroup.com

 


Praha

Bucharova 2657/12
Budova C
158 00 Praha 13

tel: 724 202 663, 739 339 450

Brno

Vídeňská 51/122
619 00 Brno ‎

tel: 725 471 538

Krmiva

krmiva@noackgroup.com

Ing. Radovan Balvín

vedoucí oddělení krmiv
odborný obchodní zástupce

tel: 602 391 387
rbalvin@noackgroup.com

Ing. Václav Červený

projektový manažer - oddělení krmiv, přežvýkavci
odborný obchodní zástupce

tel: 777 322 901
vcerveny@noackgroup.com

Jiří Rohovský

odborný obchodní zástupce

tel: 775 317 370
jrohovsky@noackgroup.com


Ing. Michal Pelikán

externí odborný prodejce

tel: 774 449 493
michal.pelikan@gmail.com

Diagnostika

diagnostika@noackgroup.com

Mgr. Martin Polách

vedoucí oddělení diagnostik

odborný obchodní zástupce
tel: 725 543 021
mpolach@noackgroup.com

RNDr. Václav Švamberkodborný obchodní zástupce
tel: 774 830 411
vsvamberk@noackgroup.com

Administrativa

  office.cz@noackgroup.com, fakturace@noackgroup.com

Ondřej Schejbal

ředitel, CFO

jednatel
tel: 602 253 789
oschejbal@noackgroup.com

Alena Kocábková

objednávky, logistika - krmiva

tel: 724 202 663
akocabkova@noackgroup.com

Mgr. Hana Kořínková

objednávky, logistika - diagnostika

tel: 725 471 538
hkorinkova@noackgroup.com

Michaela Hájková

objednávky, logistika - krmiva

tel: 739 338 450
mhajkova@noackgroup.com