Zdraví zvířat

Vhodným složením krmné dávky je možné zlepšit zdravotní stav i komfort zvířat.

Neváhejte nás kontaktovat pro získání dalších informací.

Omega 3 mastné kyseliny

Omega-3 mastné kyseliny vyjádřené indexem se běžně vyskytují v rybím tuku, řepkovém oleji, ale hlavně v čerstvé mladé píci. Protože se však dnešní dojnice běžně nepasou a jsou jim předkládána spíše krmiva se zápornou hodnotou, mají tak často značný deficit Omega-3 mastných kyselin, které se vyskytují právě v jejich přirozené potravě.

Tím je následně negativně ovlivněna plodnost, zdraví a užitkovost zvířat.

Omega 3 ve výživě dojnic

Další informace naleznete zde:

ANCO FIT

aktivátor střevní agility

Produkty řady Anco FIT jsou určené k aplikaci do kompletního krmiva jako premix doplňkových látek.

Aplikace přípravků Anco FIT do krmiva umožní zvířatům efektivnější adaptaci na nutriční stresové faktory a lepší využití jejich potenciálu užitkovosti. 

Drench Unit

drenčovací sonda

Zařízení pro aplikaci kurativních i preventivních nálevů a dalších prostředků určených k podpoře zdraví bachoru.

Součástí zařízení je ocelová jícní sonda s mulcovým skřipcem zaváděná přímo bez potřeby použití čelistního zavaděče, dále spojovací hadice s rychlospojkami a plastová jednočinná pumpa.

Můžete zakoupit v našem e-shopu

NOACK AC WTL1

doplňkové krmivo pro prasata, drůbež a králíky

Aplikuje se do pitné vody pro selata, králíky a ostatní zvířata s výjimkou přežvýkavců ke zvýšení hygieny vody, podpoře trávení v období stresu (přesuny, změna krmiva, vysoké a nízké teploty apod.), redukuje počty salmonel. Přípravek je zvláště vhodný po aplikaci antibiotik, vitaminů a probiotik, kdy je zvýšené riziko pomnožení nežádoucích mikroorganismů v napájecím systému. Přípravek zabraňuje blokaci napájecích systémů, odstraňuje biofilm na vnitřním povrchu potrubí a také případné anorganické usazeniny.

Dávkování: 0,5 - 5 kg / t napájecí vody pro zvířata

NOACK AC PD1

premix konzervantů kyseliny mravenčí a citronové v sypké formě

Sypký acidifikátor na citrátové bázi. Obsahuje kombinaci kyseliny mravenčí a citronové a jejich vápenatých solí. Žádný nosič, pouze kyselina mravenčí, kyselina citronová a vápenaté soli těchto kyselin. Obsah Ca minimálně 28%!

NOACK AC PD2

premix konzervantů kyseliny mravenčí, octové, mléčné a citronové v sypké formě

Acidifikátor v práškové formě obsahující kyselinu mravenčí, octovou, mléčnou a citronovou a jejich vápenaté soli. Doplněno silnými organickými kyselinami pro snížení pufrační kapacity krmiva. Žádný nosič, obsah stravitelného Ca minimálně 20 %.

NOACK AC AL2

premix konzervantů kyseliny mravenčí a mléčné v tekuté formě

Tekutý acidifikátor na bázi kyseliny mléčné a mravenčí. Efekt kyseliny mléčné pro rozvoj střevního epitelu, vytvoření příznivého prostředí pro proliferaci pozitivních střevní mikroflory, eliminace patogenů a udržení střevní integrity. Podíl kyseliny mravenčí pro posílení baktericidního efektu a efektivní snížení pufrační kapacity krmiva. Velmi příznivé technologické vlastnosti, nízká viskozita a dobrá čerpatelnost předurčují tento produkt k bezpečné náhradě čisté kyseliny mléčné.