Společnost NOACK ČR je marketingová a obchodní firma působící v České republice od roku 1991. Jsme součástí mezinárodní skupiny NOACK GROUP, se sídlem v Rakousku, působící ve většině zemí střední a východní Evropy. Zastupujeme významné světové výrobce krmných aditiv, surovin a doplňkových krmiv.

Naše firma má také další oblast nabídky, a to potravinářská diagnostika. Dodáváme rychlé testy a analytické přístroje k detekci kontaminantů potravin a speciální půdy, umožňující výrobcům potravin i laboratořím rychlou kontrolu kvality produktů nebo surovin i hygieny prostředí.

Našimi zákazníky jsou především průmysloví výrobci krmných směsí, integrované farmy, farmáři, ale také významné potravinářské závody i kontrolní laboratoře včetně státního dozoru.

NOACK je soukromá firma a silná vazba na naše dlouhodobé dodavatele a partnery nám zaručuje pevné postavení v rámci našich aktivit na trhu.

Všeobecné obchodní podmínky