Proteinová výživa

Široká paleta proteinových zdrojů s vysokou stravitelností pro mláďata všech druhů hospodářských zvířat a petfood a hobby program.

Krmné enzymy

Enzymy pro zvýšení stravitelnosti neškrobových polysacharidů obilovin a dále fytáza pro zpřístupnění fosforu rostlinného původu. Eliminace antinutričních faktorů.

Acidifikace

Přípravky na bázi organických kyselin pro regulaci patogenů v trávicím traktu i napájecí vodě, ošetření surovin i směsí a protiplísňový program.

Agilita střeva

Přípravky na podporu agility střeva umožní zvířatům efektivnější adaptaci na nutriční stresové faktory a lepší využití jejich potenciálu užitkovosti

Probiotika, prebiotika

Doplňkové látky pro zdravé a dobře fungující střevo formou kolonizace střeva prospěšnými mikroorganismy či nepřímo jejich selektivní výživou a podporou.

Omega 3

Nový výživářský trend založený na využití vícenásobně nenasycených mastných kyselin pro zlepšení reprodukce, zdraví a nejdůležitějších produkčních parametrů.