Krmiva určená speciálně k výživě přežvýkavců, optimalizaci bachorového prostředí a v neposlední řadě také k zásobení metabolismu bypass energií a aminokyselinami. V oblasti bypass proteinových zdrojů jsme již historicky významným hráčem na českém trhu.

Pro odchov mláďat přežvýkavců máme specializovaná krmiva podporující přirozenou cestou rozvoj předžaludku a všechny jeho nezbytné funkce. Navíc jsme v současnosti průkopníkem specializované výživy přežvýkavců na bázi nenasycených mastných kyselin typu n-3, tedy takzvané omega-3, které dle nejnovějších výzkumů mají pozitivní na optimalizaci (nižší) tvorby metanu a tím zvyšování efektivity trávení objemných krmiv a v neposlední řadě i snížení výskytů mastitid, metritid a celkově lepší imunity.

Modulace bachoru

Optimalizace bachorového pH a stimulace mikroflóry

Odchov telat

Program odchovu jalovic, dojných i masných plemen

Bypass krmiva

Podpora metabolismu vysokoprodukčních zvířat

Omega 3

Podpora zdraví, plodnosti a užitkovosti zvířat  

Speciální krmiva

Specializovaná krmiva a krmiva na míru

Agilita střeva

Adaptace na nutriční stresové faktory