Přípravky na podporu agility střeva umožní zvířatům efektivnější adaptaci na nutriční stresové faktory a lepší využití jejich potenciálu užitkovosti.

 Hospodářská zvířata často nedosáhnou očekávaných parametrů užitkovosti, navzdory pečlivě sestaveným recepturám krmiva. Důvodem jsou často faktory, které nemáme pod kontrolou, a které mohou u zvířat vyvolávat stresové reakce.

Střevní trakt je zvláště citlivý na působení stresorů a proto je třeba se soustředit na střevo, pokud chceme zvýšit celkovou adaptivní odpověď zvířete. 

 Střevní agilita je nový termín pro popis schopnosti zvířete adaptovat se na nutriční stresory rychleji a efektivněji, než je běžné.

Anco FIT

Agilní nutriční koncepty jsou navrženy ke zvýšení agility střeva a tím i zvýšení schopnosti zvířat vyrovnat se rychleji a s menší spotřebou energie s celou škálou nutričních stresorů, včetně mykotoxinů. Zvířata jsou poté odolnější a lépe využijí energii k produkci. Tyto koncepty využívají bioaktivní látky extrahované z rostlin, které redukují negativní stresové reakce jako je oxidativní stres, zánět, narušená střevní integrita a snížený příjem krmiva, kterými zvířata běžně reagují na nutriční stresory. Zvíře se stává odolnějším k běžným a těžko ovlivnitelným zátěžovým faktorům krmiva, jeho celkový stav je lepší a jeho užitkovost nekolísá. Tím je v běžných komerčních podmínkách stabilní i návratnost nákladů na krmivo.

Produkty řady Anco FIT jsou určené k aplikaci do
kompletního krmiva jako premix doplňkových látek.

Aplikace přípravků Anco FIT do krmiva umožní zvířatům
efektivnější adaptaci na nutriční stresové faktory a lepší využití jejich
potenciálu užitkovosti. 

Doporučené dávkování:

Prasata: 1-2 kg na 1 tunu kompletního krmiva

Odstávčata / chovní běhouni : 2 kg / t

Chov / výkrm: 1 kg/t

Prasnice: 1 kg/t

Drůbež:

Výkrm brojlerů: 1 kg/t kompletního krmiva

 


Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.