Naše společnost zastupuje na českém trhu nejvýznamnějšího výrobce krmných enzymů ve světě – společnost Danisco Animal Nutrition. Tato společnost, působící nyní pod křídly koncernu DuPont, patřila již v 80. letech 20. století k pionýrům v oblasti využití krmných enzymů. Od samotného počátku svého působení na trhu nabízela kvalitní a inovativní produkty podporované odborným servisem.

V rámci servisu poskytovala společnost DAN prostřednictvím NOACKu např. službu VEBA – in vivo analýzu potenciálu enzymů snižovat viskozitu v prostředí trávicího traktu kuřat. Tato metoda dokáže velmi efektivně analyzovat, jak ovlivňují neškrobové polysacharidy viskozitu tráveniny a do jaké míry jsou použité enzymy schopny tento antinutriční efekt eliminovat. Zákazníci stále využívají metodu AVICHECK, která dokáže in vitro stanovit „antinutričnost“ obilovin (ve smyslu nepřímo měřeného obsahu solubilních NSP) a následně stanovit optimální doporučenou dávku enzymů.

Danisco xylanáza 40.000 G

Doplňková látka – enzym – určená pro zvýšení stravitelnosti krmiv na bázi pšenice, pšeničných produktů a tritikale pro výkrm kuřat, nosnice, krůty, kachny, selata a výkrm prasat. Registrační číslo EU - 4a11, sypká a tekutá forma, 40.000 U xylanázy/g výrobku, endo-1,4-β-xylanáza EC 3.2.1.8

Enzym v sypké formě má zvýšenou tepelnou odolnost - je určen do směsí granulovaných nebo tepelně ošetřených do teploty 90 °C (standardní doba granulace cca 20 s, nebo nižší teplota a prodloužený čas napaření – nutno odzkoušet).

Danisco xylanáza je určena do krmiva pro drůbež s obsahem více než 20 % pšenice (pšeničných produktů a tritikale) a obsahem ječmene do 10 %, a do krmiva pro prasata s obsahem pšenice, žita, tritikale a produktů z nich, převažujících nad obsahem ječmene. Proti jiným kombinacím xylanázy a β-glukanázy nabízí v sypké formě vynikající tepelnou stabilitu, tj. vyšší bezpečnost a standardnější účinek při použití v granulovaných krmivech.

Axtra PHY 10000 TPT2

Doplňková látka – enzym fytáza se zvýšenou termostabilitou (do 95 °C) – určená pro krmiva na bázi veškerých rostlinných surovin (= obsahující fosfor ve fytátové vazbě) pro brojlery, nosnice, kachny, krůty, selata, výkrm prasat a prasnice. Registrační číslo ,EU - 4a24, sypká a tekutá forma, obsahuje 10.000 FTU/g výrobku, EC 3.1.3.26

Axtra PHY je nový typ fytázy (produkční kmen E. Coli) se zvýšenou odolností vůči proteolytickým enzymům v trávicím traktu zvířat. Vyšší rezistence vůči trávicím enzymům ve srovnání s konkurenčními fungálními fytázami zanechává vyšší aktivitu fytázy pro uvolnění fosforu z fytátu a výrazné zvýšení stravitelnosti dalších živin.

Axtra PHY má vysokou relativní aktivitu v širokém rozmezí pH. To zaručuje delší působení této fytázy v širším rozpětí trávicí traktu.

Použití nové Thermo Protektivní Technologie zvyšuje tepelnou odolnost Axtra PHY fytázy až na 95 °C. To umožňuje používat tuto fytázu i při granulaci při vysoké teplotě, příp. při použití technologií, kde jsou krmné směsi tepelně ošetřovány při teplotách i nad 90 °C.

Odolnost vůči endogenním proteázám, vyšší aktivita v širokém rozmezí pH a vynikající termostabilita snižují rizika deficience fosforu či nadhodnocení nápočtů a přispívají k vyšší bezpečnosti a standardní produkční účinnosti vyráběných směsí. To je důležité především dnes, kdy mnoho výrobců směsí používá fosfor na nižších doporučených hladinách.

Axtra XB 201 TPT

Doplňková látka (enzym) určená pro zvýšení stravitelnosti krmiv na bázi směsi obilovin – zejména pšenice + ječmene, a dále tritikale, žita a jejich vedlejších produktů pro prasata, drůbež a ostatní chované ptáky. Registrační číslo EU - 4a15, sypká a tekutá forma, 12.200 U xylanázy/g výrobku (endo-1,4-β-xylanáza EC 3.2.1.8) a 1.520 U β-glukanázy/g výrobku (endo-1,3(4)-β-glukanáza EC 3.2.1.6). Enzym v sypké formě má zvýšenou tepelnou odolnost - je určen do směsí granulovaných nebo tepelně ošetřených do teploty 90 °C.

Axtra XB je primárně určena do krmiva pro všechny kategorie drůbeže, a to s obsahem více než cca 10 % ječmene. Pro prasata je Axtra XB enzym první volby, pokud je v krmivu ječmen hlavní obilovinou, nebo je zařazen čerstvý ječmen bezprostředně po sklizni. Proti jiným kombinacím xylanázy a β-glukanázy nabízí v sypké formě vynikající tepelnou stabilitu, tj. vyšší bezpečnost a standardnější účinek při použití v granulovaných krmivech.

K dispozici též ve formě premixu – dávkování dle potřeb a požadavků zákazníka.

Axtra XPHY Premixture 2

Premix doplňkových látek - enzymů xylanázy a fytázy v tekuté formě. Tento premix enzymů je určen ke zvýšení stravitelnosti živin (energie a aminokyselin) krmiv na bázi obilovin určených pro drůbež a prasata, a také ke zvýšení stravitelnosti fosforu, vápníku a dalších živin vázaných v surovinách rostlinného původu ve fytinových vazbách.

Registrace pro výkrm kuřat, nosnice, krůty, kachny, selata a výkrm prasat , registrační číslo: 4a11 a 4a24, Endo-1,4-beta-xylanáza 8000 U/g výrobku, EC 3.2.1.8. (4a11), 6-fytáza 4000 U/g výrobku, EC 3.1.3.26 (4a24).

Pro zákazníky smluvně zajišťujeme technologickou podporu – instalaci, údržbu a servis aplikačních systémů.


Pro další informace nás neváhejte kontaktovat.