Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí společnost NOACK ČR, spol. s r. o., se sídlem Pacajevova 934/32, 149 00 Praha 4, společnost je zapsána v OR vedeném u MOS v Praze, odd. C, vložka 9575; IČ: 45276315, DIČ: CZ45276315.

1. ÚVOD
Není-li uvedeno jinak, jsou veškeré zobrazované ceny produktů uvedených na stránkách www.noack.cz zobrazovány bez DPH. Ceny jsou  uvedeny včetně balného a přepravného na místo určení v rámci ČR.
Prodávající je plátcem DPH.
Veškeré zboží nabízené prostřednictvím těchto stránek je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce. Název zboží, názvy jednotlivých provedení a obrázky se nemusí shodovat s oficiálními názvy a popisy výrobce a mají pouze informativní charakter.
Akční nabídky platí pouze do vyprodání zásob a nejsou vymahatelné.

2. ZASLÁNÍ POPTÁVKY
Systém neumožňuje přímou objednávku. Objednávka uskutečněná písemně / telefonicky na základě reakce prodejce na poptávku zaslanou prostřednictvím systému internetového obchodu je závazná a má povahu kupní smlouvy.
Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednání a souhlas s obchodními podmínkami. Po odeslání objednávky obdrží zákazník automaticky odeslanou zprávu s potvrzením objednávky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zboží. Součástí oznamovacího e-mailu bude také evidenční číslo objednávky, které je nutné uvádět při komunikaci s pracovníky internetového obchodu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání nebo nepřijde kopie objednávky na zadaný e-mail, kontaktujte nás telefonicky.
Obvyklá doba dodání je 3 – 10 pracovních dní od objednávky / úhrady zboží.
V případě nedostatku některé položky nebo určité velikosti nebo typu zboží je zákazník prodávajícím neprodleně informován (e-mailem nebo telefonicky) o dostupnosti vybrané položky.
Objednávky a jejich distribuce platí pouze pro ČR.

3. PLATBA
a) platba převodem – platbu za zboží je možné poslat převodem na náš účet vedený u Unicredit Bank, č. 2111051758/2700, na základě e-mailem zaslané výzvy společně s potvrzením závazné objednávky. Zboží bude doručeno do 5 pracovních dnů po obdržení platby na doručovací adresu uvedenou v objednávce.
U stávajících zákazníků společnosti NOACK ČR, spol. s r. o. jsou zachovány dohodnuté standardní platební podmínky a doba splatnosti.
b) platba na dobírku – úhrada přepravci v hotovosti při převzetí zboží – příplatek Kč 30,-.

4. DOPRAVA
Dopravu zboží na místo dodání zajišťuje třetí osoba – externí dopravci. Zásilky jsou doručovány v průběhu pracovního dne mezi 8:00 a 18:00 hod, proto je bezpodmínečně nutné uvádět doručovací adresu, kde je možno zásilku převzít v uvedenou dobu a platné telefonní spojení na osobu na vykládce. Zásilka bude doručena na doručovací adresu uvedenou v objednávce.
Odesílané zboží je pojištěné a za jeho stav ručí dopravce. Pokud je zásilka viditelně poškozená (proražený obal, poškozené zboží), zboží nepřebírejte nebo přijměte s výhradou – sepište s dopravcem reklamační protokol, zaznamenejte poškození do přepravního listu, pořiďte fotodokumentaci a neprodleně informujte NOACK ČR o vzniklém problému na e-mail noack@noack.cz nebo kontaktujte pracovníky administrativy.

5. REKLAMACE ZBOŽÍ
Pokud dodané zboží a podmínky neodpovídají objednávce nebo požadavkům kupujícího, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy a kompletní zboží včetně nepoškozeného originálního obalu a veškerého příslušenství spolu s doklady o nákupu zaslat zpět na vlastní náklady dodavateli ve lhůtě maximálně 14 dnů od převzetí dodávky.
Zákazníkovi bude uhrazena bez zbytečných odkladů plná kupní cena zboží a to převodem na účet uvedený v písemné reklamaci. Vracené zboží neposílejte na dobírku, dobírkové zásilky nemohou být převzaty z důvodu nemožnosti překontrolování stavu zboží.
Je-li u zboží porušen originální obal, kontaktujte pracovníky administrativy telefonicky k dohodnutí dalšího postupu.
U produktu Biosil – je nutno zajistit dodržení teplotního režimu – uchovávat dle informací na obale. Vrátit lze pouze nenačatá balení. Při vrácení části dodávky bude zákazníkovi vrácena adekvátní částka odpovídající cenám dle ceníku uvedeném v internetovém obchodě – od částky k vrácení bude odečtena adekvátní část čerpané množstevní slevy. Prodávající si vyhrazuje právo namátkově u vráceného zboží zadat provedení laboratorního rozboru pro zjištění stability produktu před uznáním reklamace / vrácením ceny za zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní od jejího obdržení.